วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คอร์กแคมเบียม

 
          คอร์กแคมเบียม (อังกฤษ: Cork cambium) หรือ เฟลโลเจน (อังกฤษ: Phellogen) พัฒนามาจากเนื้อเยื่อถาวรในอีพิเดอร์มิส คอร์เท็กซ์ และเพอริไซเคิล สร้างเนื้อเยื่อคอร์ก ห่อหุ้มรากและลำต้น จัดเป็นเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้าง แบ่งเซลล์ออกสู่ด้านนอกจะเป็นคอร์ก แบ่งตัวเข้าด้านในลำต้นจะเป็นเฟลโลเดอร์ม เซลล์เรียงตัวหนาชั้นเดียว ไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ มีคลอโรพลาสต์และแทนนิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น