วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทราบหรือไม่ ! ประเทศอะไร ? ที่ไทยเพิ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต


รู้ไหม ! ประเทศอะไรที่ไท

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนีอูเอ

ประกาศดังกล่าวระบุว่า  โดยที่มีความปรารถนาที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ และประชาชนทั้งสอง ตามหลักแห่งความเสมอภาค การเคารพในอธิปไตย เอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งกันและกัน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของแต่ละฝ่ายตามหลักการและแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์  ทางการทูตเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๑ และกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลนีอูเอได้ตกลงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างกันในระดับสถานเอกอัครราชทูต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะได้แลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูตต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงนามประกาศโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


รู้ไหม ! ประเทศอะไรที่ไท
 
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

นีอูเอ ( อังกฤษ: Niue "นิวเอ") เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มักเรียกว่า "Rock of Polynesia" นีอูเอปกครองตนเอง แต่นอกจากนี้ นีอูเอยังอยู่ในความสัมพันธ์เสรี (free association) กับประเทศนิวซีแลนด์ด้วย นั่นหมายความว่าประมุขโดยชอบธรรมของนิวซีแลนด์เป็นประมุขรัฐของนีอูเอด้วย และความสัมพันธ์ทางการทูตส่วนใหญ่จะจัดโดยนิวซีแลนด์ นีอูเอตั้งอยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ 2,400 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมระหว่างประเทศตองกา ประเทศซามัว และหมู่เกาะคุก

photo credit : ds-lands.com, mapnall.com
ข้อมูล นีอูเอ จาก วิกิพีเดีย
มติชนออนไลน์  28 สิงหาคม 2556


http://blog.eduzones.com

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน และวิธีฝึกฝน

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน และวิธีฝึกฝน


UploadImage
photo credit : blogs.babble.com
คุณมีอัจฉริยภาพด้านไหน?
อัจฉริยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 8 ด้าน และมนุษย์ทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเอง

อัจฉริยภาพ 8 ด้าน คุณคือด้านไหน?
แต่อัจฉริยภาพของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป และอัจฉริยภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่องๆได้ก็จะกลายเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง จะเลือกทำอัจฉริยภาพ ในด้านนั้นออกมาได้ดีกว่าคนอื่นก็เป็นได้


เรามาดูกันดีกว่าอัจฉริยภาพ 8 ด้านนั้นเราตรงกับด้านไหนบ้าง และสามารถฝึกฝนเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง
 

ด้านที่ 1 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านภาษา และการสื่อสาร
UploadImage
photo credit : schoolatoz.nsw.edu.au

อัจฉริยภาพด้านภาษานี้จำเป็นมากสำหรับแทบทุกอาชีพ บุคคลที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
UploadImage เป็นนายของภาษา คือสามารถใช้ภาษาได้อย่างที่ใจต้องการ…
UploadImage มีทักษะในการรับรู้ข้อมูลผ่านภาษาสูงมาก
UploadImage เป็นคนช่างสังเกต

 วิธีฝึกฝน
UploadImage ฟังอย่างลึกซึ้ง UploadImage ฝึกหน้าที่เป็น Moderator UploadImageฟังและออกเสียงตามภาษาอื่นๆ UploadImageเลือกฟังเพลงหลายๆ ภาษา UploadImage หาความหมายของศัพท์ใหม่ UploadImage อ่านสารบัญหนังสือขายดี UploadImage สรุปการประชุมเป็นคำคล้องจอง UploadImage หัดทำ Mind Map UploadImage เล่าเรื่องขำขัน UploadImageชวนคุย
 ...
ด้านที่ 2 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
 UploadImage
photo credit : art.com

คนที่มีอัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คือคนที่...
UploadImage สมองทำงานเร็วและทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อร่างกายของเขามีการเคลื่อนไหว…เมื่อเขาได้เล่น…ได้เต้น…ได้ออกกำลังกาย
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage หายใจให้ถูกต้อง UploadImage จัดกระดูกสันหลังให้ตรง UploadImage ทานอาหารให้ครบส่วนและเลือกทานอาหารสุขภาพ UploadImage ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ UploadImage ซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ UploadImage ใช้ร่างกายสลับซีก UploadImageออกกำลังกาย UploadImageฝึกทำท่าบริหารสมอง (Brain Gym)

 
...
ด้านที่ 3  UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ

 UploadImage
 photo credit : iteen.onslow.org
คนที่มีอัจฉริยภาพ ด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ ...
UploadImage มองอะไรก็มักเห็นเป็นภาพชัดเจนอยู่ในจินตนาการ
UploadImage เมื่อคนกลุ่มนี้หลับตาลง จะมองเห็นภาพหนังสือที่อ่านลอยอยู่ตรงหน้าได้
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage พกปากกาสี หรือปากกาเน้นข้อความ UploadImage หัดทำ Mind Map UploadImage เข้า search engine หารูปต่างๆ UploadImage วาดแผนที่ UploadImage ฝึกวาดวงกลม UploadImage ฝึกจัดดอกไม้ UploadImage จัดกระเป๋า จัดบ้าน หรือจัดโต๊ะทำงานให้มีระเบียบ UploadImage รื้อ สำรวจ ประกอบอุปกรณ์ที่เสียแล้ว UploadImage ใช้กราฟ แผนภูมิ แผนผัง UploadImage ฝึกเขียนอักษรกลับหัว

 
...
ด้านที่ 4 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

วันๆ หนึ่งเราต้องใช้ทักษะด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เยอะมากๆ โดยไม่รู้ตัว…
คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้ จะมีลักษณะ...
UploadImage เป็นคนช่างสงสัย
UploadImage ชอบสืบค้นข้อมูล
UploadImage ชอบสืบสวนสอบสวน
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage บวกค่าอาหาร UploadImage หัดทำ Mind Map UploadImage บวกเลขทะเบียนรถ UploadImage อ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  UploadImage ติดตามข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี UploadImage ฝึกเล่นเกมที่ต้องวางแผน UploadImage เรียนรู้การวางแผนและจัดระบบ UploadImage ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน UploadImage จัดหมวดหมู่สิ่งของ UploadImage สังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา

 
 ...
ด้านที่ 5 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจตัวเอง
 UploadImage
 photo credit : starryeyedhopes.wordpress.com
 
คนมีอัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองมัก...
UploadImage ชอบรับพลังงานจากการอยู่นิ่งๆ กับตัวเอง ได้มองความคิดตัวเอง
UploadImage มีความสุขกับการคิดไป คิดมา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง...
UploadImage สามารถที่จะอยู่ตามลำพังอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นและปัจจัยภายนอก
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage ตั้งเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ปลายทางในสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนเพื่อให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ UploadImage ทบทวนชีวิตในวันนี้ UploadImage วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตัวเอง UploadImage ตั้งเป้าหมาย UploadImage ผ่อนคลาย UploadImage เขียนชีวประวัติตนเอง UploadImage ลองทำแบบทดสอบต่างๆ UploadImageยิ้มให้ตนเองก่อนออกจากบ้าน UploadImage ให้รางวัลกับตัวเอง

 
...
ด้านที่ 6 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น
 UploadImage
photo credit : sheknows.com
ถ้าอยากประสบความสำเร็จทั้งการงานและชีวิตความสัมพันธ์ส่วนตัวในสังคมที่มีมนุษย์อยู่ร่วมกันเกิน 2 คนขึ้นไปแล้วละก็ ความสัมพันธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และ การเข้าใจผู้อื่นมีความจำเป็นมาก

ลักษณะเด่นของอัจฉริยภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์คือ...
UploadImage มีความเป็น “นักฟัง” หรือความเป็นผู้ฟังสูงมาก…
UploadImage เข้าใจผู้อื่น
  
วิธีฝึกฝน
UploadImage ยิ้ม UploadImage อ่านความหมายจากใบหน้า UploadImage ฟังอย่างลึกซึ้ง UploadImage ชวนคุยในเรื่องเขา บอกเล่าในเรื่องเรา หรือพูดคุยในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ  UploadImage คิดแบบ Win-Win Situation UploadImage นั่งดูผู้คน UploadImage แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ UploadImage ร่วมกิจกรรมกลุ่มในโอกาสต่างๆ 

 
...
ด้านที่ 7 UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านการเข้าใจธรรมชาติ
 UploadImage
photo credit : blog.artisticsensations.com
อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติได้ถูกส่งผ่านบรรพบุรุษมาใน DNA มนุษย์ทุกคน ถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวก็ตาม และเป็นปัญญาด้านที่พัฒนาได้ง่าย และเป็น “ธรรมชาติ” ได้มากที่สุด
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage จิบชา UploadImage ออกไปอยู่นอกห้องปรับอากาศ UploadImage ไปตลาดต้นไม้ UploadImage ทำศิลปะภาพพิมพ์ UploadImage หัดทำอาหาร UploadImage กอดต้นไม้ในสวน UploadImage ทำสมุดทับใบไม้ดอกไม้ UploadImage ปลูกต้นไม้ในที่ทำงาน UploadImage ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ UploadImage ไปดูดาวท้องฟ้าจำลอง UploadImage ถอดรองเท้าเดินบนพื้นดิน ทราย หรือหญ้า

 
 ...
ด้านที่ 8  UploadImageอัจฉริยภาพ ด้านดนตรีและจังหวะ
 UploadImage
 photo credit : raniericommunications.com

อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะช่วยให้เราจำได้แม่น และมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด…ดนตรีและจังหวะช่วยจัดระบบคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย และเหมาะกับการเรียนรู้และการพักผ่อน
 
วิธีฝึกฝน
UploadImage ฟังเสียงในสวน UploadImage ร้องเพลงในห้องน้ำ UploadImage ร้องคาราโอเกะ UploadImage เปลี่ยนเนื้อเพลงเล่นสนุกๆ UploadImageเพิ่มสไตล์ หลายแนวเพลง UploadImage เปิดเพลงบรรเลงเบาๆ คลอระหว่างอ่านหนังสือหรือประชุม UploadImageฝึกอ่านออกเสียงเป็นจังหวะจะโคน
 ...
ที่มา : oknation, หนังสือเคล็ดฉลาด ฟิตสมองอย่างง่ายๆ, samysamyface.wordpress.com, ปราชญ์พเนจร, กรมสุขภาพจิต
 
วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน

อ่าน อัจฉริยภาพ 8 ด้าน แล้ว ค้นพบบ้างมั้ยคะว่า ตัวเองเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพ ทางด้านไหน

การค้นหาอัจฉริยภาพ ในตัวเองนั้น ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดี เพราะจะทำให้เราสามารถวางเป้าหมายชีวิต กำหนดทิศทางการเรียน การงาน อาชีพ และได้ฝึกฝนอัจฉริยภาพ ในตัวที่เรามี ให้เกิดเป็นความชำนาญยิ่งขึ้น

การค้นพบตนเอง จะทำให้เราสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่เรา และเรียนออกมาได้ดี ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ นอกจากความสำเร็จที่จะได้รับ ก็ยังทำให้เรามีความสุขอีกด้วยนะคะ
อัจฉริยภาพ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ฝึกฝนได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ J Sharp Future Classroom
 
วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน