วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทราบหรือไม่ ! ประเทศอะไร ? ที่ไทยเพิ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต


รู้ไหม ! ประเทศอะไรที่ไท

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนีอูเอ

ประกาศดังกล่าวระบุว่า  โดยที่มีความปรารถนาที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ และประชาชนทั้งสอง ตามหลักแห่งความเสมอภาค การเคารพในอธิปไตย เอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งกันและกัน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของแต่ละฝ่ายตามหลักการและแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์  ทางการทูตเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๑ และกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลนีอูเอได้ตกลงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างกันในระดับสถานเอกอัครราชทูต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะได้แลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูตต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงนามประกาศโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


รู้ไหม ! ประเทศอะไรที่ไท
 
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

นีอูเอ ( อังกฤษ: Niue "นิวเอ") เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มักเรียกว่า "Rock of Polynesia" นีอูเอปกครองตนเอง แต่นอกจากนี้ นีอูเอยังอยู่ในความสัมพันธ์เสรี (free association) กับประเทศนิวซีแลนด์ด้วย นั่นหมายความว่าประมุขโดยชอบธรรมของนิวซีแลนด์เป็นประมุขรัฐของนีอูเอด้วย และความสัมพันธ์ทางการทูตส่วนใหญ่จะจัดโดยนิวซีแลนด์ นีอูเอตั้งอยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวซีแลนด์ 2,400 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมระหว่างประเทศตองกา ประเทศซามัว และหมู่เกาะคุก

photo credit : ds-lands.com, mapnall.com
ข้อมูล นีอูเอ จาก วิกิพีเดีย
มติชนออนไลน์  28 สิงหาคม 2556


http://blog.eduzones.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น