วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมอง-กระบวนการคิดสมองสองซีก สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
สมอง.... สมองสองซีก
สมองของคนจะมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม หรือ 3 ปอนด์ บรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สมองได้รับ
การกระทบกระเทือนได้ง่าย ในสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของเซลล์ประสาททั้งหมดในร่างกาย
โดยเป็นเซลล์ประสานงานเป็นส่วนใหญ่ เซลล์เหล่านี้ต้องการออกซิเจนและกลูโคสถึงร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว
ความต้องการ - ออกซิเจนร้อยละ 20 ของออกซิเจนที่ร่างกายต้องการใช้
สมองของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงมีส่วนนอกเป็นเนื้อสีเทา ( gray matter ) ส่วนนี้มีตัวเซลล์ประสาทและออกซอน
ที่ไม่มีเยื่อไมอีลิน แต่ส่วนในของสมองหลายแห่งมีเนื้อสีขาว ( white matter ) เนื่องจากมีใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินซึ่งมีสารพวก
ลิพิดเป็นองค์ประกอบจึงเป็นสีขาว
สมองของคนนับว่ามีพัฒนาการสูงที่สุด โดยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
และมีการเพิ่มรอยหยักบนสมองมากกว่าสัตว์อื่นๆคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่าสัตว์อื่นๆ
สมองของคนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วนหน้า - สมองส่วนกลาง และ สมองส่วนหลัง

ความฉลาดขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
1. การมีรอยหยักบนสมอง
2. อัตราส่วนของน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัว
3. การเรียนรู้และประสบการณ์การฝึกฝน
4. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
5. อาหารและออกซิเจนที่มาเลี้ยงสมอง


สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา
สมองของคนเราทำหน้าที่แตกต่างกันระหว่างซีกขวา กับซีกซ้าย และสมองซีกที่มนุษย์ต่าง จากสัตว์ก็คือการมีสมองซีก ซ้าย 
ที่คิดแบบมีเหตุมีผล วิเคราะห์ คำนวณ และคิดในแบบที่สลับซับซ้อน การเขียนแผนที่ความคิด จะเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่าง 
ซีกซ้าย กับซีกขวา เรียกว่า แผนที่ความคิด ช่วยให้เราใช้สมองได้คุ้มค่า นั่นเอง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา 
ที่ต้องจำเนื้อหาบทเรียนไว้สอบ Mind Map จะช่วยให้เราจดจำได้อย่างดี ด้วยสมองซีกขวา และมีเหตุมีผลในการอธิบาย 
เรื่องราวต่างๆ ด้วยสมองซีกซ้าย

ซีกขวา
ซีกซ้าย
จังหวะ
รู้ตำแหน่งแห่งที่ของสรรพสิ่ง
ภาพรวม
จินตนาการ
ฝันกลางวัน
สี
มิติ
คำ
ตรรก
ตัวเลข
ลำดับ
เส้น
วิเคราะห์
รายการ
สมองจะเจริญเติบโตได้ดีจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(จากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเล่นที่ 1)
1. สิ่งแวดล้อมทางสังคม และอาหารที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในวัยเด็กๆ (ประมาณก่อน 10 ขวบ)
2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการเรียน คือ การมีกิจกรรมทางสังคม เราเรียนดีขึ้นเมื่อเราทำงานกลุ่มด้วยกัน
3. ความสมผัสอันอ่อนโยนอบอุ่นในการเลี้ยงดู หรือดูแล
4. มีปฎิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม
5. สมองควรจะถูกใช้และถูกกระตุ้นทุกอณู และใช้คิดสิ่งต่างๆ ที่ท้าทายต่อสมอง เด็กเล็กๆ จะเรียนโดยการเล่น 
และการได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆ (exploration) การเล่น และการได้สัมผัสของจริง เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากสุดของการเรียน
6. การเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาสมองซีกขวาและใยประสาท
7. ให้มีความเครียดน้อยที่สุด คิดและทำสิ่งที่ท้าทายมากที่สุด

สมองเด็กผู้ชาย : ชอบการต่อสู้ ตื่นเต้น เล่นขว้างปา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง
สมองเด็กผู้หญิง : ชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลง ทัศนะ ศึกษา งานบ้าน ทักษะทางภาษา
ความรู้เกี่ยวกับสมองซีกซ้าย-ขวา:
จากผลการวิจัยระบุว่า มนุษย์เราใช้พื้นที่สมองเพียงแค่ 5% - 10% คนส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา 
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเรียน การทำงาน ซึ่งยังมีพื้นที่สมองอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานน้อยมาก 
ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย วิธีการดึงสมองส่วนนั้นมาใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

ขอบคุณที่มา: http://www.promma.ac.th/biology/web2/index.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น