วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเทศสมาชิกเข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด????


   หลังการจัดตั้งอาเซียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนเปิดรับสมาชิกใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ
    บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 7 มกราคม 2527
    เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 28 กรกฎาคม 2538
    ลาว และ พม่า เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
    ขณะที่กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 30 เมษายน 2542
  การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียน ซึ่งระบุไว้ว่า อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น