วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โมนาลิซ่าเป็นผู้ชายจริงหรือ?

มีการตั้งสมมติฐานโดยนักวิชาการว่ารูป "โมนาลิซา" เป็นรูปผู้ชายที่เป็นคู่รักของดาวินชี (รูปขวา) มีชื่อว่า "Gian Giacomo Caprotti " ซึ่งเป็นศิลปินฝึกหัดที่ทำงานให้ดาวินชีมากว่า 25 ปี 

ปริศนา ตัวอักษร L และ S เล็ก ๆ ที่พบในดวงตาของโมนาลิซา มีการตั้งสมมติฐานว่ามาจากชื่อย่อของเขาทั้งสองคน เพราะ 
คาปรอตติ มีชื่อที่เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "ซาไล" ในฐานะที่เป็นจิตรกรที่สร้างผลงานมาตั้งแต่ ปีค.ศ.1490

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น