วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เครื่องหมาย ( C ) ( R ) ( TM ) คือ???

              


(C) = copyright 
(R) = Registered 
(TM) = Trade Mark 
Copyright คือลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน 

Trademark คือเครื่องหมายการค้า ได้แก่ คำ หรือรูปภาพ ที่แสดงความเป็นตัวตน เป็น subset ของลิขสิทธิ์ชนิดหนึ่ง 

Registered Trademark คือ Trademark ที่ได้จดทะเบียนไว้กับ U.S.Patent แล้ว (จดหรือไม่จดก็ได้แต่จดแล้วจะดีกว่าเพราะมีหลักฐานในชั้นศาล) 

จริงๆ แล้ว Trademark ไม่เกี่ยวอะไรกับ Copyright 
และ Registered Trademark ไม่เกี่ยวอะไรกับ Patent 
แต่มักจะใช้คู่กัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น