วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Salaire :: เงินเดือนUn salaire est une somme d'argent versée à un employé ou à un salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail1. Le montant du salaire versé dépend du contrat de travail, des augmentations de salaires et de la règlementation (Code du travail).
Le salaire annuel est utilisé pour mesurer de manière plus exacte les revenus d'activité des travailleurs, sur une année civile : en sus des douze mois de salaires, s’il n’y a eu de période de chômage, sont inclus les primes et les éventuels mois supplémentaires « treizième mois » et autres.
Le salaire horaire (ou taux-horaire) est utilisé pour comparer les rémunérations à la tâche d'employés dont le temps de travail effectif n'est pas comparable : par exemple ceux qui travaillent « à temps plein » et ceux qui travaillent à temps partiel.

Salaire  คำที่มาจากภาษาละติน salarium มาจาก Sal, เกลือ, ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการรักษาเนื้อสัตว์ อธิบายไว้ แต่เดิมปันส่วนของเกลือให้กับทหาร (salarium) จากนั้นชี้ไปชดเชยเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเกลือและอาหารอื่น ๆ (Argentum salarium)

การชำระเงินจากค่าจ้างขั้นต่ำ
จ่ายเงินค่าจ้างไม่สามารถเครดิต: หลักการของการจ่ายเงินจะถูกจ่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของสัญญา การชำระเงินอาจจะทำรายสัปดาห์, รายไตรมาสหรือถ้าเป็นที่นิยมที่สุดในประเทศฝรั่งเศส, เดือน นี้เรียกว่า mensuel3 เงินเดือน อย่างไรก็ตามการทำสัญญาการจ้างงานหรือการปฏิบัติของอุตสาหกรรมอาจรวมถึงการชำระเงินจากยอดเงินที่เพิ่มเติมในช่วงฤดู​​ร้อนวันหยุด (วันหยุดพรีเมี่ยมเช่นที่เรียกว่า) หรือสิ้นปี (เช่น 13 เดือน°) ระเบียบของค่าจ้างต้องได้ตามการส่งมอบให้กับพนักงานงบจ่ายอธิบายรายละเอียดการคำนวณจากจำนวนเงินที่จ่าย ในกรณีของความยากลำบากหรือการล้มละลายของนายจ้างเป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับค่าจ้างอยู่ในหมู่หนี้อาวุโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น