วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Maria Montessori

                                 Maria Montessori

Maria Montessori เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อวงการแพทย์ และได้ขึ้นโลโก้บนหน้าเว็บ Google มีลักษณะเป็นรูปของเล่นเสริมพัฒนาการแบบต่างๆ เรามารู้จักประวัติของ Maria Montessori (แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสซอรี) เธอเป็นชาวอิตาลี เกิดใน 31 สิงหาคม คศ. 1870 ในเมืองเชียราวาล (Chiaravalle) จังหวัดแอนโคนา (Ancona) ของประเทศอิตาลี

Maria Montessori (แพทย์หญิง มาเรีย มอนเตสซอรี) เป็นแพทย์หญิง คนแรกของประเทศอิตาลี หลังจากจบการศึกษาแพทยศาสตร์ก็ได้มาทำงานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ณ กรุงโรม
Maria Montessori
Maria Montessori
จากการที่ได้ทำงานกับเด็กเหล่านี้ ได้วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของเด็ก จึงพบว่าเด็กๆเหล่านั้นสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ หากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เนื่องจากการช่วยเหลือเด็กโดยวิธีดังกล่าว จึงทำให้เธอได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์และการศึกษา ต่อมาจึงได้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนหูหนวก และได้รับเด็กที่มีความบกพร่อง และได้ให้เด็กที่บกพร่องเหล่านั้นลองเข้าสอบร่วมกับเด็กปกติทั่วไปกลับพบว่าพวกเขาสามารถสอบผ่านได้คะแนนดีทุกคน
ในปีคศ. 1906 Maria Montessori ถูกเสนอให้รับตำแหน่งถึง 2 ตำแหน่งคือ ตำแหน่งประธานมหาวิทยาลัยและตำแหน่งการปฏิบัติการทางการแพทย์ แต่เพราะความต้องการจะช่วยเด็กๆ อย่างแรงกล้า เธอจึงได้ปฏิเสธทั้ง 2 ตำแหน่งไป และได้ก่อตั้งบ้านของเด็กแห่งแรก (Casa dei Bambini) ที่กรุงโรมซึ่งเป็นสถานที่ที่การศึกษาแนวมอนเทสซอริได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุด โดยได้เอาวิธีการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญามาใช้กับเด็กโดยให้เด็กจับต้องสื่อหรือเล่นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เธอประดิษฐ์ขึ้น โดยให้เด็กเลือกอุปกรณ์เอง ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้อย่างมีสมาธิและสร้างสรรค์ทดลองให้เด็กทำและเขียนหนังสือได้ เด็กอายุตั้งแต่ 4 – 5 ปี สามารถประสมคำ อ่านคำและฝึกเขียนหนังสือได้ด้วยตนเองตามความสนใจอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผลงานของ Maria Montessori โด่งดังไปทั่วโลกทั้งในวงการศึกษา วงการแพทย์ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ได้แนวคิดมาใช้ในการดูแลเด็กในปกครองเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมมนุษย์ได้อย่างมีความสุข
Maria Montessori ถึงแก่กรรมในปีคศ.1952 ณ กรุงนู๊ดวิจค์ (Noordwijk) ในประเทศฮอลแลนด์ โดยมีสมาคมมอนเทสซอริสากล (Association Montessori Internationale (AMI) ) เป็นองค์การที่ท่านก่อตั้งในกรุงแอมสเตอแดม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ปีคศ.1929 ได้ทำการสานงานของท่านต่อไป…


Read more: http://www.comfixclub.com/maria-montessori/#ixzz255j3Suci

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น