วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

TOEFL, TOEIC และ IELTS คืออะไร?

       

         TOEFL คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้เก่าแก่และรับความนิยมสูงที่สุดในข้อสอบทั้งสาม ประเภท ข้อสอบ TOEFL จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปี ปัจจุบันเป็น TOEFL iBT ซึ่งจะมีการ วัดทั้งทักษะ Listening, Reading, Writing และ Speaking หากต้องการจะเตรียมตัวสำหรับข้อสอบเดียว ผมอยากแนะนำให้เตรียมตัวสำหรับข้อสอบ TOEFL เนื่องจากสามารถนำไปใช้หรือ apply ใช้กับข้อสอบประเภทอื่นได้รวมทั้ง TOEIC, IELTS, CU-TEP หรือแม้กระทั่ง TU-GET ได้ ปัจจุบันคะแนน TOEFL จะสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่อได้หลายประเทศ, สมัครงานสายการบิน รวมทั้งสมัครงานบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเช่น ปตท และ ปูนซิเมนต์ไทย ได้ => ข้อสอบยอดนิยม
        TOEIC คือสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการสมัครงาน ข้อสอบนี้จะคล้ายกับข้อสอบ TOEFL เก่าเนื่องจากออกโดยผู้ออกข้อสอบคนเดียวกัน ปัจจุบัน TOEIC จะมีการสอบ 2 รูปแบบคือ Classic และ Redesigned ซึ่งจะเป็นการสอบเฉพาะในส่วนของ passive skills เท่านั้น นั้นคือมีเพียงข้อสอบ Listening และ Reading เท่านั้น หากในอนาคตซัก 1-3 ปี อาจจะให้ผู้สอบสามารถเลือกที่จะสอบ Speaking และ Writing เพิ่มเติมได้ => ข้อสอบง่าย ราคาไม่แพง สามารถสมัครสอบได้ที่สถาบัน Kendall ครับ โทร. 02-245-6355
       IELTS คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเดิมทีจะเป็นที่ยอมรับเฉพาะในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ เท่านั้น หากแต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับมากขึ้นในวงการการศึกษา สำหรับรูปแบบของข้อสอบ IELTS จะใกล้เคียงกับข้อสอบ TOEFL มาก => ข้อสอบน้องใหม่ ไฟแรง

จัดสอบที่ไหน?
TOEFL อาคารมณียา BTS เพลินจิตและมีให้เลือกอีกหลายแห่ง ตรวจสอบข้อมูลจาก http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Firefox&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Thailand
TOEIC ศูนย์สอบ TOEIC อาคาร B.B. ถนนอโศก
IELTS โรงแรม Pathumwan Princess

ค่าสมัคร? และสถานที่สอบ?
TOEFL $160 สมัคร online ที่ http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
TOEIC 1,000 บาท หากสมัครผ่านทางสถาบัน Kendall โทร. 02 245 6355
IELTS 5,700 บาท สมัครที่ British Council ดูรายละเอียดที่http://www.britishcouncil.org/TH/thailand-exams-ielts-registration-fees.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น