วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

10 นโยบายที่หลายคนชื่นชอบ ประจำปี 2556

10 นโยบายที่หลายคนชื่นชอ


1. 30 บาท รักษาทุกโลก

ถือเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่มีโอกาสได้รับการ รักษาที่ดี เพราะคนกลุ่มนี้มักจะมีเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่แพงแสนแพง อย่างเช่น ผ่าไส้ติ่ง โดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท แต่หลังจากมีโครงการนี้เสียเพียง “30 บาท” รวมไปถึงโรคอื่นๆ ทั้งโรคร้ายแรง และไม่ร้ายแรง ทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก
 

2. OTOP

หรือที่รู้จักดีใน “สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ถือเป็นนโยบายที่สร้างงาน สร้างเงินให้กับชุมชม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ และสินค้าหลายๆ อย่าง ก็ถูกส่งออกต่างประเทศเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในประเทศอีกด้วย ถือเป็นอีกนโยบายที่ประสบความสำเร็จไม่น้อย
 

3. ยาเสพติด

ถือเป็นนโยบายที่หลายคน “คาดหวัง” เป็นอย่างมาก เพราะปัญหายาเสพติดนับวันจะมีแต่ “เพิ่มขึ้น” และสร้างความเสื่อมโทรมให้สังคมอย่างมาก และรัฐบาลไม่ทำให้ผิดหวัง “ยาเสพติด” มีอัตราการลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเรามักจะพบเห็นการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถือว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจเป็นอย่างมาก
 

4. นโยบายด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ถือว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จอีกนโยบาย ด้วยการเดินทางเยือนประเทศต่างๆ และสานความสัมพันธ์อันดี รวมไปถึงเจรจาต่อรอด้านการส่งออกและนำเข้าไปในตัว รวมไปการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แถมยังประสบความสำเร็จด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่า ด้วยเอเชียตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๕
 

5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะได้เบี้ยยังชีพตั้งแต่ 600 – 1,000 บาท ตามอายุที่มากขึ้นตั้งแต่ 60 – 90 ปี แต่หากจะพูดอย่างจริงจังแล้วเงินจำนวนแค่นี้ไม่สามารถดำรงชีพได้เลย แต่ก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์ดีกว่าไม่ได้
 

6. กองทุนหมู่บ้าน

ถือเป็นอีกนโยบายที่สร้างประโยชน์ และมันคือแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้าอย่าง แท้จริง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้การกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งประเทศดีขึ้น
 

7. รถไฟฟ้า 10 สาย

ถือเป็นนโยบายที่ถูกใจคนที่ใช้บริการขนส่งมวลชนอยู่แล้ว และเป็นการลดปัญหาลดติดไปในตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้โครงการนี้จะยังไม่เสร็จ แต่ตามตารางโครงการก็จะต้องเสร็จภายใน 2558 ซึ่งเหลืออีกเพียง 2 ปี เท่านั้น หากเสร็จก็จะช่วยการเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นเป็นกอง แล้วอย่าลืม 20 ตลอดสายด้วยละ
 

8. พักหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้

ถือว่าเป็นนโยบายที่ถือว่า “ช่วยชีวิต” ของใครต่อหลายคน ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง มันคือการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำ กว่า 500,000 บาท และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้มีหนี้เกิน 500,000 บาท รวมไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ชั้นดี
 

9. ค่าแรง 300 บาท

ถือว่าได้ใจชนชั้นแรงงานไปอย่างท่วมท้นกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำมาอยู่ที่ “300 บาท” แต่ผลเสียที่ตามมาคือ ผู้ประกอบขนาดกลางไปถึงขนาดเล็ก เดือดร้อนกันเป็นแถว และรายใหญ่บางรายก็ล้มไปแล้วหลายต่อหลายแห่ง อ้างว่าพิษ “300”
 

10. จำนำข้าว

ถือเป็นนโยบายที่ “ชาวนา” และเจ้าของโรงสี โดยกลุ่มหลังถือเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สุดๆ แต่ก็ถือว่าได้ช่วย “สันหลัง” ของชาติให้สามารถประกอบอาชีพ เพราะด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าของใช้ ปุ๋ย ค่าน้ำมันที่ถีบตัวสูง การจำนำข้าวก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยชาวบ้านครับ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น