วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Geneva


    

 Geneva (play /ɨˈnvə/FrenchGenèveIPA: [ʒə.nɛv]ArpitanGenèva,IPA: [ˈd͡zənɛva]) is the second most populous city in Switzerland (after Zurich) and is the most populous city of Romandy, the French-speaking part of Switzerland. Situated where the Rhone exits Lake Geneva, it is the capital of the Republic and Canton of Geneva. The municipality (ville de Genève) has a population (as of June 2012) of 192,385, and the canton (République et Canton de Genève, which includes the city) has 468,194 residents. In 2007, the urban area, or agglomération franco-valdo-genevoise (Great Geneva or Grand Genève in French) had 1,240,000inhabitants in 189 municipalities in both Switzerland and France. The economic area "Great Geneva-Bern area" has 2.9 million inhabitants.
Geneva is a global city, a financial centre, and worldwide centre for diplomacy and the most important UN international co-operation centre with New York thanks to the presence of numerous international organizations, including the headquarters of many of the agencies of the United Nations and the Red Cross. It is also the place where the Geneva Conventions were signed, which chiefly concern the treatment of wartime non-combatants and prisoners of war.
Geneva was ranked as the world's thirteenth most important financial centre for competitiveness by the Global Financial Centres Index, ahead of Frankfurt, and third in Europe after London and Zürich. and a 2009 survey by Mercer found Geneva to have the third-highest quality of life of any city in the world (behind Vienna and Zurich; it is narrowly outranked by Zurich). The city has been referred to as the world's most compact metropolis and the "Peace Capital". In 2009 and 2011, Geneva was ranked as, respectively, the fourth and fifth most expensive city in the world.


เจนีวา (อังกฤษGeneva(จีนีวา) ; ฝรั่งเศสGenève(เฌอเนฟ) ; เยอรมันGenf(เกนฟ์) ; อิตาลีGinevra(จีเนวรา) ; สเปนGinebra(คีเนบรา)) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริก) ตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวา ไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น
เจนีวาได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น เจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
ปัจจุบันเจนีวามีประชากรในเขตตัวเมือง 185,526 คน (ข้อมูลปี 2004) แต่ถ้านับรวมเขตที่อยู่อาศัยรอบตัวเมืองแล้ว จะมีประชากรประมาณ 700,000 คน จากที่กล่าวมาโดยสรุปเจนีวาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น