วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

L'union européenne.

EU หรือ สหภาพยุโรป - European Union 
     เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วยรัฐ  สมาชิก 27 ประเทศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
ภายใต้สนธิสัญญามาสทริชต์ แทนที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC)

    สหภาพยุโรปมีอิทธิพลสูงต่อเวทีโลก เนื่องด้วยมีประชากรกว่า 500 ล้านคนและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คิดเป็นกว่า 30% ของโลก   มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

     แม้สหภาพยุโรปจะเป็นการรวมกลุ่มของรัฐหรือเป็นองค์การระหว่างประเทศแต่โครงสร้างของสหภาพยุโรปนั้นมีลักษณะ "เหนือชาติ" (supranational trait) อย่างชัดเจนที่กล่าวเช่นนี้เพราะบรรดารัฐสมาชิกไม่เพียงรวมตัวกันเท่านั้น   หากยังร่วมสร้างสรรค์สถาบันหรือหน่วยงานภายใน ซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ
อันประกอบไปด้วย สภายุโรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุติธรรม 

สหภาพยุโรปประกอบไปด้วย 27 ประเทศรัฏฐาธิปัตย์อิสระ 27 ประเทศ
     เป็นที่รู้จักกันในสถานะรัฐสมาชิก: ได้แก่กรีซ • สาธารณรัฐเช็ก • ไซปรัส • เดนมาร์ก • เนเธอร์แลนด์ • บัลแกเรีย • เบลเยียม • โปแลนด์• โปรตุเกส ฝรั่งเศส • ฟินแลนด์ • มอลตา • เยอรมนี • โรมาเนีย • ลัตเวีย • ลิทัวเนีย • ลักเซมเบิร์ก• สวีเดน สหราชอาณาจักร • สเปน • สโลวาเกีย • สโลวีเนีย • ออสเตรีย • อิตาลี • เอสโตเนีย• ไอร์แลนด์ • ฮังการี


ประเทศที่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติม ได้แก่: โครเอเชีย • โคโซโว • ตุรกี • มาซิโดเนีย • แอลเบเนีย 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา • มอนเตเนโกร • เซอร์เบีย


 


Il  y a 27  pays  dans  l'Union européenne

1) Autriche                               Vienne             ( Austria                    :  Vienna ) 
2) Belgique                              Bruxelles          ( Belgium                  :  Brussels )

3) Bulgarie                               Sofia                ( Bulgaria                  :  Sofia )
4) Chypre                                Nicosie             ( Cyprus                    :  Nicosia )
5) République tchèque            Prague             ( Czech Republic      :  Prague )
6) Danemark                            Copenhague    ( Denmark                 :  Copenhagen )
7) Estonie                                Tallinn              ( Estonia                    :  Tallinn )
8) Finlande                              Helsinki            ( Finland                    :  Helsinki )
9) France                                 Paris                ( France                    :  Paris )
10) Allemagne                          Berlin               ( Germany                :  Berlin )
11) Grèce                                Athènes           ( Greece                  :  Athens )
12) Hongrie                             Budapest         ( Hungary               :  Budapest )
13) Irlande                               Dublin              ( Ireland                  :  Dublin )
14) Italie                                   Rome               ( Italy                       :  Rome )
15) Lettonie                             Riga                 ( Latvia                   :  Riga )
16) Lituanie                             Vilnius              ( Lithuania              :  Vilnius )
17) Luxembourg                      Luxembourg    ( Luxembourg         :  Luxembourg )
18) Malte                                 La Valette         ( Malta                    :  Valletta )
19) Pays-Bas                           Amsterdam       ( Netherlands         :  Amsterdam )
20) Pologne                             Varsovie           ( Poland                 :  Warsaw )
21) Portugal                             Lisbonne          ( Portugal               :  Lisbon )
22) Roumanie                          Bucarest          ( Romania              :  Bucharest )
23) La Slovaquie                      Bratislava         ( Slovakia              :  Bratislava )
24) La Slovénie                        Ljubljana          ( Slovenia              :  Ljubljana )
25) Espagne                            Madrid             ( Spain                   :  Madrid )
26) Suède                                Stockholm        ( Sweden               :  Stockholm )
27) Royaume-Uni                     Londres           ( United-Kingdom   :  London )


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น