วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

อันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย QS World University Rankings 2013-2014


    

สำหรับระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับยังคงแบ่งออกเป็น 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
- (40%) Academic reputation (ชื่อเสียงทางวิชาการ) จากการสำรวจผ่าน QS Global Academic Survey
- (10%) Employer reputation (ชื่อเสียงจากนายจ้าง) จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey
- (20%) Citations per faculty (อัตราส่วนอาจารย์) จากฐานข้อมูลของ Data from SciVerse Scopus
- (20%) Faculty/student ratio (อัตราส่วนนักเรียนต่อจำนวนอาจารย์)
- (5%) Proportion of international students (จำนวนนักเรียนนานาชาติ)
- (5%) Proportion of international faculty (จำนวนอาจารย์นานาชาติ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น